Het verbond der edelen

DEC12
Bestel

Willem III verzoent De Ruyter en Tromp

DEC14
Bestel

Edelen en poorters uit den tijd van Karel V

DEC15
Bestel

Willebrord op walcheren

DEC16
Bestel

De intocht van Wilem IV te Amsterdam

DEC18
Bestel

Jan Evertsen in de staten van Zeeland

DEC19
Bestel

Een gezelscap op het Muiderslot

DEC20
Bestel

Margaretha en hare raden

DEC21
Bestel

Decoratie driehoek

DEC25
Bestel

Ludger predikt in de Groninger Grouwen

DEC28
Bestel