Willem III verzoent De Ruyter en Tromp

Edelen en poorters uit den tijd van Karel V

Willebrord op walcheren

De intocht van Wilem IV te Amsterdam

Jan Evertsen in de staten van Zeeland

Een gezelscap op het Muiderslot

Margaretha en hare raden

Decoratie driehoek

Ludger predikt in de Groninger Grouwen

In een middeleeuwsch klooster