Aan de Hollandsche waterlinie, 1672

In een middeleeuwsch klooster

Ludger predikt in de Groninger Grouwen

Decoratie driehoek

Margaretha en hare raden

Jan Evertsen in de staten van Zeeland

De intocht van Wilem IV te Amsterdam

Willebrord op walcheren

Edelen en poorters uit den tijd van Karel V

Het verbond der edelen